Information om COVID-19

English version / Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Orkesterns verksamhet lades ner under våren 2020 på grund av coronapandemin. Vårens konsert sköts först upp till hösten och har nu blivit uppskjuten på obestämd tid. Temat ska vara ”Fantasy”.

Vi började repa igen under höstterminen med orkestern uppdelad: Blåset och slagverk repade i teatern medan stråket repade i diskot. Tyvärr blev vi under hösten tvungna att återigen lägga verksamheten på is. Under våren hade vi några digitala event med orkestern.

Under hösten 2021 planerar vi att börja repa igen. Vi kommer följa social distansering med avstånd mellan stolarna och alla rekommendationer från FHM under våra rep för att hålla oss säkra och minimera smittspridning.

Hör av dig till ordf (at) salongsorkestern.org om du har funderingar omkring COVID-19.

Håll dig uppdaterad!Keep yourself up-to-date!

Här kan du prenumerera våran nyhetsbrev som kommer oregelbundet. Då missar du inga konserter och nyheter om orkestern.Subscribe to our (mainly swedish) newsletter. You will receive it unregularily and won’t ever miss any concert or news about the orchestra.